1. HABERLER

  2. BODRUM

  3. Araştırma Görevlileri de Dert Küpü
Araştırma Görevlileri de Dert Küpü

Araştırma Görevlileri de Dert Küpü

Size sayısını belirleyemediğimiz birçok Araştırma Görevlisinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan kararla ile yabancı dille ilgili mağduriyetlerini bildirmek istiyorum.

A+A-

Erzurum Güncel- Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), ilk defa 2010 yılının Temmuz ayında olmak üzere, özellikle yabancı dil şartı aramaksızın Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2000’e kadar araştırma görevlisini, yeni açılan 41 üniversiteye dağıtmak üzere kadrolu olarak işe aldı. 2011 yılında ise 2500 kadro açılmış ve 2000 dolaylarında yerleştirme yapılmıştır. Bende akademisyen olma ideali ile üniversitelerde öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 2010 yılı Aralık döneminde Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesinde açılan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurarak, cari(yazılı sınav) usül ile yapılan sınav ve değerlendirmeler sonucunda 27.12.2010 tarihinde atanmaya hak kazandım. Üniversitede Araştırma Görevlisi kadrosunu kazandıktan sonra 2010 yılında KPSS puanım çok iyi olmasına rağmen öğretmen atamalarına tercih yapmadım. Yabancı Dil Puanım 65’in altında olduğu için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 26.03.2010 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile kabul edilen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas Ve Usuller’in Yabancı Dil Eğitimi Başlıklı 3. Bölüm, 7. maddesinin 1. fıkrasına göre “Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 puanın altında olan ÖYP araştırma görevlilerine ÖYP Puanları ve tercihleri esas alınarak Yükseköğretim Kurulunun belirlediği yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarında altı aya kadar yabancı dil eğitimi verilir.” hükmünce Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu Yabancı Dil Merkezi olan Marmara Üniversitesinde 04.04.2011 tarihi itibari ile 6 aylık yabancı dil eğitimine gönderildim. Yabancı dil eğitimi tamamlayıp bitiminden sonra üniversiteye görevime geri döndüm. Yabancı dil eğitimine gönderildiğim tarihten bir yıl içinde girmiş olduğum yabancı dil sınavlarından en yüksek olarak 2011 sonbahar dönemi ÜDS sınavından 43,75 aldım. Atandığım tarihte geçerli olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 26.03.2010 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile kabul edilen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas Ve Usuller’in yabancı dil konusundaki düzenlemesi “yabancı dil sınavından 65 ve üzeri puan alamayan araştırma görevlilerinin ÖYP imkanlarından faydalanamamalarıydı.” ÖYP kapsamındaki destekler ise yurtiçi yüksek lisans ve doktora eğitimleri, yurt dışı yabancı dil eğitimi 50.000 TL’ye kadar proje ve araştırma desteği ve doktora sonrası kadronun bulunduğu üniversitede yardımcı doçent kadrosunun verilmesinden ibaretti. Atamamız yapılırken yürürlükte olan 26.03.2010 tarihli Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas Ve Usuller yönetmeliğinde, ilişik kesme ile ilgili herhangi bir tehdit unsuru içeren, cezai işlem gerektiren madde bulunmamaktaydı. Aynı yönetmelik içerisinde 50 yada 65 yabancı dil puanın altında alanların kadrolarının ilişkilerinin kesileceğine dair bir ibare de söz konusu değildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 26.03.2010 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile kabul edilen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas Ve Usuller’in Yabancı Dil Eğitimi Başlıklı 3. Bölüm, 7. maddesinin 4. fıkrasına göre “Yabancı Dil eğitim programlarının başlama tarihinden en geç 1 yıl sonra, yapılacak ilk Yabancı Dil Sınavından 65 ve üzeri puan alamayan ÖYP araştırma görevlileri ÖYP Programı kapsamında yapılan desteklerden faydalanamazlar.” hükmüne göre Araştırma Görevliliğine atamamız yapılmışken; ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.10.2010 oturum tarihli 6334 sayılı Yürütme Kurulu Kararları 1. maddesinde “ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanan ve yabancı dil puanı 65'in altında olanlardan, başlayacak olan yurtiçi yabancı dil eğitimlerine katılacaklar ile yurtiçi yabancı dil eğitimi için tercih yapmayanlar veya tercih yaptığı halde eğitim almak istemeyenlerin, atandıkları üniversitede görevlerine devam etmek şartıyla, en geç 2012 İlkbahar Dönemindeki ÜDS veya KPDS'den 50 puan alamamaları halinde kadrolarıyla ilişiklerinin kesilmesine; 65 puanın altında kalmaları halinde ise ÖYP kapsamındaki desteklerden faydalanamamalarına karar verildi.” hükmü yer almıştır. Yani bu karara göre Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 26.03.2010 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile kabul edilen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas Ve Usuller’in Yabancı Dil Eğitimi Başlıklı 3. Bölüm, 7. maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen “Yabancı Dil eğitim programlarının başlama tarihinden en geç 1 yıl sonra, yapılacak ilk Yabancı Dil Sınavından 65 ve üzeri puan alamayan ÖYP araştırma görevlileri ÖYP Programı kapsamında yapılan desteklerden faydalanamazlar.” hükmü yok sayılarak ve Yabancı dil eğitimi tarihinden itibaren 1 yıl içerisindeki 2011 ÜDS yada KPDS sınavları sonucunda 50 ve üzeri alamamaları durumunda üniversiteden ilişik kesileceği belirtilmiştir. Ancak ben ve benim gibi ÖYP araştırma görevlisi kadrosuna başvuru yapıp ataması yapılan arkadaşlara böyle bir şart, atama tarihimizden önce belirtilmemiştir ve herkes Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller yönetmeliğindeki şartları kabul ederek kadrolara atanmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.10.2010 oturum tarihli 6334 sayılı Yürütme Kurulu Kararlarından yaklaşık bir yıl sonra alınan diğer 13.10.2011 oturum tarihli 7857 sayılı Yürütme Kurulu Kararı 2. maddesinde ise; “Söz konusu Kanun maddesinin ".....araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar, atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer....." hükmü uyarınca, atanma süresi bitiminde halen yabancı di' sınavından 65 ve üzeri puan alamayan ÖYP Araştırma Görevlilerinin kadroları ile ilişiklerinin kesilmesine karar verildi” kararı alınmıştır. Bu karara göre 2010 ve 2011 yılı içerisinde atanan ÖYP Araştırma Görevlilerine, daha önceki karar iptal edilerek Yabancı Dil sınavından atama tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde 65 ve üstü alma şartı getirilmiş ve Yabancı dil sınavından 65 ve üzeri puan alamayanların 3 yıl sonrasında kadrodan ilişiği kesileceği belirtilmiştir. Ancak ben ve benim gibi ÖYP araştırma görevlisi kadrosuna başvuru yapıp ataması yapılan arkadaşlara böyle bir şart, atama tarihimizden önce belirtilmemiştir ve herkes Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller yönetmeliğindeki şartları kabul ederek kadrolara atanmıştır. Yukarıda belirtilen kararlar dışındaki diğer bir karar olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03.11.2011 oturum tarihli 8366 sayılı Yürütme Kurulu Kararı 4. ve 5. maddelerinde; “13/10/2011 tarih ve 7857 sayılı Yürütme Kurulu Kararının 2. maddesinde belirtilen, 'araştırma görevlisi olarak atanma süresinin’ yabancı dil puanı 50 e üstünde olan araştırma görevlileri için 2 (iki) yıl olarak değerlendirilmesine, ÖYP araştırma görevlilerinden atandıkları tarihten itibaren bir yıl içinde yabancı dil sınavlarından 50 ve üstünde puan alamayanların kadroları ile ilişiklerinin kesilmesine karar verildi.” kararları yer almıştır. Bu karara göre de 20.10.2010 ve 13.10.2011 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Kararları ile çelişerek tam tersi olarak kadroya atama tarihleri baz alınarak; 1 yıl içerisinde yabancı dilden 50, iki yıl içerinde de 65 alamayanların kadrodan ilişiklerinin kesilmesine karar vererek ben ve benim gibi bir çok Araştırma Görevlisi arkadaşımızı mağdur etmeyle karşı karşıya bırakmıştır. Tüm bu kararlara ek olarak KPDS ve ÜDS ile denkliği bulunan TOEIC adlı yabancı dil sınavının denkliğinin de kaldırılmasına karar verilmiştir. Bir çok ÖYP’li araştırma görevlisi gibi bende yabancı dil sınavından başarılı olmak için bu sınava çalışmaktaydım ancak çalışmakta olduğum bu sınav hakkı da sebep belirtilmeksizin elimizden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca alındı. Bu durumda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 2010 yılı Aralık dönemi ÖYP Araştırma Görevlisi alımında baz aldığı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller de belirtilen yabancı dil şartı ile; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.10.2010, 13.10.2011 ve 03.11.2011 oturum tarihli Yürütme Kurulu Kararları birbiriyle çelişmekte olup, atandığım tarihte şahsıma verilmiş olan kanuni hakların daha sonraki süreçte farklı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yürütme Kurulu Kararları ile hükümsüz kılınması var olan özlük haklarımın elimden alınmasına sebep olmaktadır. Yukarıda da belirttiğim üzere açıktan açığa hukuka aykırı olan bu düzenlemelerin telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere, maddi ve manevi zararlara yol açacağı aşikardır. Sonuç olarak şuan itibariyle YÖK’ün kararlarına göre bizim konumumuzdaki tüm ÖYP araştırma görevlilerin bağlı bulunduğu kadrolarıyla ilişikleri kesilmesi söz konusudur. Ve şuanda üniversiteden bu çelişkili kararlar sebebiyle Araştırma Görevlisi kadrolarından ilişkisi kesilen birkaç arkadaşımız bulunmaktadır. Daimi kadro alındığı düşüncesiyle geleceğe yönelik planlar yapan ve durumda büyük maddi ve manevi bir mağduriyet yaşayacak olan Araştırma görevlileri mevcuttur. Evli olup işsiz kalabilecek durumda olanlar kişiler bulunmaktadır. Bunlardan daha da ilerisi bu kararlar sebebiyle ruhsal ve psikolojik buhranlar yaşayanlar ve yaşayacak olanlar söz konusudur. Sosyal ve hukuk devleti olan ülkemizde bu durumun göz ardı edilmeyeceği ümidiyle, adalete hukuka olan saygınızın ve yüksek şahsiyetinizin bu hukuksuzluğa taviz vermeyeceğine dair inancım tamdır, Saygılarımla… Eğitim Ajansı

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.