1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. MHP'li Hızarcı ve Çimen sorun dinledi
MHP'li Hızarcı ve Çimen sorun dinledi

MHP'li Hızarcı ve Çimen sorun dinledi

MHP Erzurum Milletvekili adayları Ertürk Çimen ve Seyfullah Hızarcı, ilçe ve mahalle köylerde seçim gezileri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek 7 Haziran seçimleri öncesi destek istiyor.

A+A-

Erzurum Güncel- Köprüköy ilçesi ve Eğirmez ile lıcasu köylerinde seçim çalışması yapan MHP adayları Çimen ve Hızarcı vatandaşların sorunlarını dinlediler. MHP Milletvekili adayı Ertürk Çimen, Tarım sektörünün MHP iktidarıyla üretim, işleme ve pazarlama boyutlarıyla bütüncül bir yapıya kavuşturulacağını söyledi. Çimen, “ Yüksek verimlilikte ve kaliteli ürün üreten, teknoloji kullanabilen, ülke insanını besleyebilen ve ihracat kapasitesi yüksek bir düzeye getirilecektir. Doğal kaynakların dengeli kullanımını gözeten, büyümeye sürdürülebilir katkı sağlayan, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır. Tarımsal yapı; fiziksel, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla, çağdaş değişim ve dönüşümlere uygun hale getirilecektir” dedi. “Sözleşmeli üretim modeli” geliştirilerek bir taraftan çiftçilerin ürünlerinin gerçek değeri üzerinden pazarlanmasına, diğer taraftan sanayici, tüccar ve ihracatçılara sürekli, kaliteli, yüksek standartta, uygun nitelik ve fiyatta hammadde arzına imkân sağlanacağını dile getiren Ertürk Çimen, “Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak, teknoloji yoğun kullanılacak. Tarımda aile işletmeciliği verimli bir yapıya kavuşturularak, modern esaslara göre faaliyet gösteren işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak, bu amaçla işletmelerin birleşmeleri teşvik edilecek ve çiftçilerimizin toplumsal refah ve çağdaş hayat şartlarından hak ettikleri payı almaları temin edilecektir. İç ticaret hadlerinin sektör aleyhine işlemesini önlemek üzere ürün-girdi fiyatlandırma mekanizmaları oluşturulacaktır. Kamu tarımsal işletmelerinin, hizmet fonksiyonlarına uygun olarak, özel sektör ile projeye dayalı işbirliğine yönelmeleri sağlanacaktır. Genetik mühendisliği, bioteknoloji, sulama ve mekanizasyon teknolojilerinden etkin bir biçimde yararlanılacaktır. Tarımsal piyasalarda denetim etkinleştirilecek, amaç dışı kullanım ve kaçakçılık önlenecek Hububat, tütün, et, şeker ve süt piyasalarında denetim etkinleştirilecek, tarımsal ürün ve üretimde kullanılan girdilerin piyasa şartlarında üretiminin sürdürülebilirliği sağlanacaktır” diye konuştu. Tarımsal ürün ve gıda kaçakçılığının önleneceğini dile getiren Çimen daha sonra şunları kaydetti; “ Arazi kaynaklarının fonksiyonel kullanımını engelleyen ve tarımsal üretim kapasitesini sınırlayan; iklim, toprak, su ve arazinin yüzey şartları ile onun kullanımı ve yönetiminden kaynaklanan sorunlar giderilecek, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı önlenecektir. Gıda güvenliği ve güvenilirliği çağdaş normlara ulaştırılacak. Gıda güvenliği ve güvenilirliği çağdaş normlara ulaştırılacak, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Tarımsal ürün ve mamul maddeler akredite laboratuvarlarda analiz edilerek, tüketici sağlığı korunacaktır. Genetiği bozulmamış ürünlerin korunması ve geliştirilmesine önem verilecektir. Bitki ve hayvan varlığının korunması amacıyla “Gen Bankası”na önem verilecektir. Organik nitelikli tarımsal üretim ve iyi tarım uygulamaları teşvik edilecek, üretim faaliyetlerinin ülke çapında yaygınlaştırılması sağlanacaktır. ÜRETİCİ BİRLİKLERİ GÜÇLENDİRİLECEK, ÇİFTÇİ BİLİNÇLENDİRİLECEK Üretici örgütlerinin güçlendirilmesine, tarımsal işletmelerin rekabet güçlerinin artırılmasına ve pazarlama ağlarının geliştirilmesine ağırlık verilecektir. Tarımsal üreticilerin en kısa zincir ile pazara ulaşımı sağlanacak, üreticilerin daha çok kazanması ve tüketicilerin daha ucuza gıda tüketimi temin edilecektir. Çiftçilerimizin ürün ve bölge bazında örgütlenerek, üretimden pazarlamaya kadar olan her safhada güçlü bir konum elde etmelerine imkan sağlamak amacıyla “Üretici Birlikleri” etkin hale getirilecektir. Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, üretici birliklerinin temelini oluşturacak ve üretici birlikleri özellikle pazarlama konusunda aktif olarak faaliyet gösterecek şekilde yeniden düzenlenecektir. Tarımsal yayım faaliyetlerine ağırlık verilecek, gönüllü çiftçiler seçilerek modern ve örnek teşkil edecek tarımsal uygulamalar gerçekleştirilecektir. Toprak ve su kaynaklarının kirletilmesi önlenecek, gübre, ilaç ve su kaynaklarının verimli ve etkin kullanımı hususunda çiftçi bilinçlendirilecektir. Yüksek kalitede fide ve fidan üretimi desteklenecek. Ülkemiz şartlarına uygun yüksek verim ve kalitede tohum, fide ve fidan üretimi ve geliştirilmesi desteklenecek ve dış bağımlılığa son verilecektir. Zararlılara karşı biyolojik mücadele yanında alternatif mücadele yollarına öncelik verilirken, çağdaş bitki koruma ve gıda güvenliği dikkate alınarak ekolojik ürünlerin üretimi özendirilecektir. Dünya üretiminde önemli paya sahip olduğumuz fındık, incir ve kayısı gibi ürünlerin katma değer yaratarak satışı, pazarlanması ve fiyatlarının tespitinde söz sahibi olunabilmesi için gerekli idari, hukuki ve teknik alt yapı oluşturulacak, bu amaçla gerekli yatırımlar yapılacaktır. Teknik ve ekonomik olarak sulamaya açılabilecek alanların, azamî ölçülerde sulanmasına yönelik altyapı projelerine önem ve öncelik verilecektir. Tarımsal destekler artırılacak Tarımsal destekler, ürün arz ve talebini dikkate alan, üretici refahını artıran, girdi maliyetlerini azaltan, üretim maliyeti ve ürün fiyatı dengesini gözeten, afete karşı koruyan, üretimde verimliliği, etkinliği ve kaliteyi artırmayı hedefleyen bir anlayışla yapılandırılarak artırılacaktır. Tarımsal amaçlı sulamalarda yeni sulama teknolojilerinin kullanılması konusunda çiftçiler ve tarımsal işletmeler desteklenecek, suyun ekonomik kullanılması sağlanırken verimli tarım toprağının tuzlanması önlenecektir. Tarla içi geliştirme hizmetleri etkinleştirilerek sulama oranı artırılacaktır. Mevcut su iletim ve dağıtım tesislerinde toprak kanallar ile klasik sistemler yenilenerek kapalı sisteme geçiş hızlandırılacak ve tarla içi sulamalarda damla sulama, yağmurlama sulama gibi modern sulama yöntemleri yaygınlaştırılacaktır. Bu amaçla teşvikler artırılacak ve alternatif uygun kredi imkânları getirilecektir. Hazine arazilerini kiralayan çiftçiler desteklerden yararlandırılacak Hazine arazilerinde tarımsal üretimde bulunanların tarımsal desteklerden yararlanması sağlanacaktır. Hazine ile olan uyuşmazlıklar giderilecek ve araziler kullanıcılarına uzun vadeli olarak kiralanacaktır. Tarımsal ürün planlamasına katkı sağlayan alternatif ürün projesi kapsamında yapılan desteklemeler yaygınlaştırılacaktır. Temel tarımsal girdilerin üzerindeki vergiler kaldırılacak Çiftçinin başta mazot, gübre ve yem olmak üzere temel girdilere ucuz erişimi sağlanacaktır. MAZOT 1 LİRA 75 KURUŞ OLACAK Bu çerçevede çiftçilerin desteklenmesi amacıyla mazot, gübre, ilaç, tohum, yem ve fide gibi temel tarımsal girdilerin üzerindeki ÖTV ve KDV kaldırılacaktır. Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmayacak ve çiftçilerimizin ucuz elektrik kullanmaları sağlanacak, elektrik fatura bedellerinin hasat dönemi fatura edilerek tahsili imkânı temin edilecektir. Tarımda marka ürünler geliştirilecek Üretimin artırılması, ürünlerin işlenerek kıymetlendirilmesi, iç ve dış piyasalarda pazarlanmasının temin edilmesiyle çiftçilerimizin gelirinin artırılması sağlanacaktır. Tarımda marka ürünler geliştirilip uluslararası ticaretten daha fazla pay alınması sağlanacaktır. Ülkemiz için stratejik öneme sahip buğday, mısır, pamuk, soya, ayçiçeği, çeltik, fındık, incir, üzüm, kayısı, zeytin, yerfıstığı ve enerji bitkileri gibi ürünlerimiz için özel destekleme programları geliştirilecek ve bu ürünlere fiyat garantisi verilecektir Tarımda arz fazlası ürünlere ihracat ve pazarlama desteği sağlanacak Verimliliği artırıcı teknoloji kullanımı ve su tasarrufu sağlayıcı sulama yatırımları desteklenecektir. Ülke çapında “tarımsal havzalar” belirlenecek ve yatırımlar havza bazında bir bütün olarak değerlendirilecektir. Teşvik kapsamında yürütülen yatırımlar “takipli projeler” kapsamında yürütülecek ve sonuçlandırılacaktır. Tarımsal ihracata sağlanan destekler artırılacak ve özellikle arz fazlası ürünlere ihracat ve pazarlama desteği sağlanacaktır. “TARIM KENTLERİ” KURULACAK Tarımsal ürünlerin çeşitlendirilmesi, verim ve kalitenin artırılması, yerinde işlenerek katma değer elde edilmesi ve istihdam sağlanması, marka olarak pazarlanmasına dayalı temel tarımsal yapılanma oluşturularak; yatırım ve teknolojiyi kırsal alanlara yöneltmek üzere, katılımcı kalkınmayı destekleyecek tarım-sanayi entegrasyonunun sağlandığı kırsal cazibe birimleri olan “Tarım Kentleri” kurulacaktır. Vadeli işlem borsası ve ürün sigortası sistemi etkinleştirilecek Tarım ürünlerinde fiyat istikrarının sağlanmasında önemli bir araç olan vadeli işlem borsaları etkinleştirilecek, ürün borsaları geliştirilecek ayrıca lisanslı depo kullanımı yaygınlaştırılacak, çiftçimizi ve ürününü risklere karşı korumak amacıyla, ürün sigortası sistemi ve sözleşmeli çiftçilik müesseseleri geliştirilecektir. Tarım ve sanayi işletmeleri için sanal borsalar kurulacak, alım-satım işlemlerinin bu merkezlerden yapılması teşvik edilecektir. HAYVANCILIK DESTEKLERİ ARTIRILACAK Hayvancılık, alt sektörleriyle birlikte bölgesel bazlı olarak ele alınacak, destekleme politikaları bu çerçevede düzenlenecektir. Hayvancılığı desteklemek amacıyla bütçeden yapılan destek ödemeleri artırılacaktır. Hayvancılık desteklerinin, illerin potansiyelleri dikkate alınarak adil ve dengeli bir şekilde verilmesi sağlanacaktır. Hayvan ıslahı, kaliteli yem ve yem bitkileri üretimi artırılacak, hayvan hastalıkları ve zararlıları ile etkin mücadele edilecek, hayvan ürünleri sanayi ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır. Hayvancılıkta verimlilik ve kalite artışı sağlanacak, et ürünlerinin istikrarlı bir şekilde artırılması amacıyla besi hayvancılığının geliştirilmesi desteklenecektir. ENTEGRE HAYVANCILIK ORGANİZE BÖLGESİ OLUŞTURULACAK Kızılırmak Hirfanlı Barajının etrafı 150-200 dönümlük birimlere bölünerek en az 200 büyükbaş hayvan barındıracak besi ve süt hayvancılığı çiftlikleri kurmak üzere özel sektöre verilecektir. Sundurmalı barınaklar kurularak açık besicilikle 750 bin büyük başlık besicilik alanı oluşturulacaktır. Barajdan alınacak su ile yonca ve benzeri hayvan yemi yetiştirilecektir. Bu büyülükteki besicilik projesi bünyesinde ayrıca yem fabrikası, et ve et ürünleri sanayi, soğuk hava depoları ile deri sanayi kurulması sağlanacaktır. Kredilerde ipotek sorunu çözülecek, dosya masrafı alınması önlenecek Ziraat Bankası'nın kredi desteklemelerinde yaşanan ipotek sorununa çözüm getirilecektir. Üreticiden ipotek için ev, arsa, araba gibi başka varlıklar istenmesinin, ya da memur, emekli gibi kredibilitesi olan kefil aranması uygulamasının önüne geçilecektir. Ziraat Bankasının üreticilere kullandırdığı sıfır faizli kredi için üreticiden dosya masrafı ya da başka adlar altında ücret ve komisyon alınması önlenecektir. Hayvancılıkta hibe programlarından yararlanılması kolaylaştırılacak Hayvancılıkla ilgili hibe programlarındaki kaynağın kullanılmasına kolaylık getirilecek, bu amaçla mevzuat süratle gözden geçirilecek ve gerekli sadeleştirmeler yapılacaktır. Hibe programına girip girmeyeceği belli olmayan bir proje için üreticilerin yüksek masraf nedeniyle başvuru yapmadıkları dikkate alınarak, bu programlara avam projeler ve yaklaşık keşif ve metrajlarla başvuru yapılması ve projenin programa girmesiyle, hibe sözleşmesi imzalamadan önce uygulama projeleri ve ruhsatların istenmesi, böylelikle başvuruların hızla artması sağlanacaktır. YURTİÇİ BELGELİ DAMIZLIK HAYVAN YETİŞTİRİLMESİNE ÖNEM VERİLECEK Yurtiçi belgeli damızlık hayvan yetiştirilmesi, sunî tohumlama ve süt hayvancılığına önem verilecektir. Hayvancılığın en önemli girdisi olan yem bitkileri üretimi teşvik edilecek ve yem bitkileri ile yağlı tohumlu bitki üretimine verilen destekler artırılacaktır. Hayvan üreticilerinin yem ve kepek başta olmak üzere kullandıkları girdilerdeki KDV yüzde 1'e düşürülecektir. Meraların etkin kullanımı teşvik edilecektir. Canlı hayvan kaçakçılığı önlenecektir. Tarımla ilgili kurumsal yapı yeniden düzenlenecek Tarım sektöründe faaliyet gösteren KİT'ler, tarım satış kooperatifleri ve bankaların rasyonel çalışmaları sağlanarak tarım sektörünü gerçek anlamda destekleyecek bir yapıya kavuşturulması temin edilecektir. Tarımsal araştırma enstitüleri ile üniversitelerin işbirliği içinde araştırma, geliştirme ve kontrol faaliyetlerini yürüterek yüksek katma değerli tarımsal ürünler elde edilmesi sağlanacaktır. TARIMSAL VERİ TABANI OLUŞTURULACAKTIR. Et ve Süt Kurumu piyasayı düzenleyecek bir müdahale kurumu olarak etkin bir yapıya kavuşturulacaktır. Et ve süt ürünlerinde hem üretici hem de tüketicinin mağduriyetini gidermek için öncelikle fiyat denetimi titizlikle yapılacaktır. Et ve sütte garanti fiyat uygulamasına geçilecektir. Toprak Mahsulleri Ofisi yeniden yapılandırılacak ve seçilmiş bitkisel ürünler için etkin bir müdahale kurumu olarak görev yapması sağlanacaktır. Çiftçimizin yerli ve kaliteli tohum çeşitlerine ulaşması sağlanacak, bu amaçla sertifikalık tohum desteği artırılacak, tohum üretiminde Ar-Ge için verilen destek yükseltilecektir. Tohum üretim ve genetik araştırmalar merkezleri kurulacaktır. Yerel ve coğrafi şartlar dikkate alınarak gıda ve hayvancılık konularında “İhtisas Merkezleri” oluşturulacaktır. TİGEM arazi ve işletmelerinin amacına uygun ve verimli şekilde kullanımı sağlanacaktır. Kırsal kalkınma programı uygulanacak, her köye kamu görevlisi atanacak Kırsal yerleşim yerlerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yatırımları tamamlanacak, kırsal alan içinde yaşayan vatandaşlarımızın tarımsal, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin artırılması ve tüm uğraşlarda aktif olarak yer almaları temin edilecektir. Kırsal kalkınma çalışmalarında odak, öncü ve destek sektörler belirlenecek ve çalışmalar bu çerçevede şekillendirilecektir. Kırsal kalkınmanın en önemli unsurlarından olan köylerin ekonomik ve sosyal hayatını desteklemeye yönelik olarak her köye tarım, orman ve hayvancılıkla ilgili kamu görevlileri atanacaktır. Köy kalkınma planları yapılacak, merkez köyler oluşturulacak, köy sosyal yaşam üniteleri geliştirilecek Kırsal kesimde yaşayan insanlarımızın refah seviyesini artırmak için kırsal kalkınma projeleri kapsamında köy kalkınma planları yapılacak ve alt yapı yatırımları en kısa zamanda tamamlanacaktır. Gelişme eğilimi yüksek olan köylerimiz belirlenerek, bu köylerimizin alt yapısı tamamlanacak ve küçük ve dağınık yerleşim birimlerinde yaşayanların yöneleceği “Çekim merkezi” hâline gelmeleri sağlanacaktır. Köy sosyal yaşam üniteleri geliştirilecektir. Su şebekeleri ve depolama birimleri ile arıtma sistemleri sağlıklı hâle getirilecek, susuz hiçbir yerleşim yeri kalmayacaktır.”

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.